Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla dla wybitnych studentów przyznane!

16 grudnia 2019

W dniu 16 grudnia br. Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun po raz kolejny nagrodził studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Uroczystość odbyła się w sali posiedzeń przemyskiego magistratu. Laureaci stypendium to Katarzyna Hałek, Klaudia Mosiądz, Damian Kanikuła i Krystian Kubicki, czyli Przemyślanie cieszący się świetnymi wynikami w nauce oraz zaangażowani w życie uczelni. Rektor PWSW – dr Paweł Trefler wyraził radość ze wsparcia, jakie przyznaje miasto, motywując tym samym uczniów do pozostania w Przemyślu.

 

REGULAMIN STYPENDIALNY 

 

fot. Marcin Sowiński

Logo PWSW