Wybory uzupełniające

 

Ustanawia termin rozmów kwalifikacyjnych w wyborach uzupełniających w dniu 25.05.2020 r. Rozmowy odbędą się w biurze Samorządu Studenckiego Pałac Lubomirskich pokój 49.

Ustanawia godziny rozmów kwalifikacyjnych: od godziny 9.00 do 16.30.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 22.05.2020 r. do godziny 15.30 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres urss@pwsw.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta-zgłoszeniowa

REGULAMIN WYBORÓW

Regulamin

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia terminu wyborów uzupełniający do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Zarzadzenie 7 2020

WYNIKI WYBORÓW 

Zarządzenie8.2020

Zarządzenie9.2020

Zarządzenie10.2020