Władze

ZARZĄD UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

KAROL BRODA

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Główny przedstawiciel społeczności studentów. Nadzoruje prace członków URSS. Pełni funkcję reprezentatywną Uczelni oraz Samorządu Studenckiego PWSW na wszelkiego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach. Przewodniczący Samorządu Studenckiego reprezentuje społeczność studencką na obradach Senatu PWSW oraz w marcu 2019 r. został członkiem Prezydium Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentuje PWSW w Młodzieżowej Radzie Miasta Przemyśla.

 

 

LUCYNA KACZMAREK

Wiceprzewodniczący ds.Dydaktycznych i Socjalnych

 

MACIEJ KEPLER

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji

 

 

KATARZYNA MATUSZ

Sekretarz

 

Gabriela Misieczko

Skarbnik

 

 

 

 

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Juwenaliów
Gabriela Misieczko
Katarzyna Matusz