Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

Karol Broda 

mail: karol_broda@interia.pl

 

 

 

Do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów należy :

  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów na Uczelni,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta.