Przemyski Program Stypendialny

Z przyjemnością informujemy, że Rada Miasta Przemyśla podjęła uchwałę dotyczącą Przemyskiego Programu Stypendialnego (dokument w załączeniu), która umożliwi najlepszym studentom PWSW, mieszkańcom Przemyśla, pobieranie stypendium naukowego. Stypendia przyznawane będą przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w macierzystych Instytutach.

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, do dnia 31.10.2018 r.,

– za pośrednictwem sekretariatu – wnioski należy składać wówczas w sekretariatach instytutów do 25.10.2018 roku.

Uprzejmie proszę o przyjmowanie wniosków, których wzór znajduje się w załączonej Uchwale, jak również ich stosowne potwierdzenie w części IV.

Wyłącznie wnioski potwierdzone w części IV przez Sekretariat Instytutu będą brane pod uwagę zarówno w Urzędzie Miejskim w Przemyślu jak i DNA PWSW.

 

uchwala- nr-257 2017

uchwala-nr-142_2016

zał. nr 2 – Wniosek