Kontakt

Biuro Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych:  sala 49 – Pałac Lubomirskich

Adres: ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

Godziny pracy: w ustalonym indywidualnie terminie

Adres e-mail: urss@pwsw.pl

Fanpage FB: www.facebook.com/URSSPANS

Logo PWSW