Załączniki do wniosków na rok akademicki 2019/2020

Załączniki do wniosków:

  • stypendium socjalne – załączniki od nr 2 do nr 12 ( zał. nr 1 stanowi wzór)
  • stypendium specjalne – załącznik nr 5, nr 10, nr 11
  • zapomoga – załącznik nr 5, nr 10, nr 11