Wzory wniosków i załączników obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendiów oraz zapomogi (wraz z kompletem dokumentów) należy składać w określonych dniach i godzinach w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów.

 

Wzór wniosku nr 1 – WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…
Wzór wniosku nr 2 – WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…
Wzór wniosku nr 3 – WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…
Wzór wniosku nr 4 – WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE ZIMOWYM/LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…
Wzór wniosku nr 5 – WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…
Wzór wniosku nr 6 – WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE W ROKU AKADEMICKIM 20…/20… STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO

Skip to content