Koła naukowe

Koła Naukowe funkcjonujące w PWSW w Przemyślu

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności “ISO Z TEGO” w Instytucie Nauk Technicznych

Studenckie Koło Naukowe Logistyków “Paczka” w Instytucie Nauk Technicznych

Koło Naukowe Mechatroników “Faza” w Instytucie Nauk Technicznych

Koło Naukowe Studentów Socjologii w Instytucie Socjologii

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej w Instytucie Sztuk Projektowych

Koło Naukowe Historyków Studentów PWSW w Instytucie Historii

Skip to content