Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad w roku akademickim 2024/2025 oraz 2025/2026.

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2024/2025 oraz 2025/2026.

Do pobrania

Logo PWSW