Instrukcje postępowania COVID-19

 

Najnowsze informacje dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

  1. Zarządzenie Rektora nr 75 z 18.05.2022 r. bhp covid
  2. Zarządzenie Rektora nr 128 z 29.10.2021 r.
  3. Zarządzenie nr 151 z 09.12.2021 r. organizacja zajęć
Logo PWSW