Instrukcje postępowania COVID-19

 

Najnowsze informacje dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

1. Zarządzenie Rektora nr 128 z 29.10.2021 r.

 

Skip to content