Dom Studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2021/2022.

Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu.

Terminy składania wniosków:

I termin: do 30 lipca 2021 r.
II termin: do 30 września 2021 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).

WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!

Dane teleadresowe:
Dom Studenta PWSW
w Przemyślu
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F
37-700 Przemyśl

mgr Mateusz Ryś  – Kierownik Domu Studenta : tel. (16) 73 55 313
e-mail: mateusz.rys@pwsw.eu

Dokumenty do pobrania poniżej.

Do pobrania

Logo PWSW