Studenci PWSW mogą korzystać z mLegitymacji

5 stycznia 2022

Studenci PWSW, którzy posiadają Profil Zaufany, mają możliwość korzystania z mLegitymacji. Działa ona tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Profil zaufany można założyć tu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

 

Studenci, którzy chcą korzystać z mLegitymacji powinni zgłaszać ten fakt do Pana Sebastiana Hendzla – osobiście (pokój nr 21 w Pałacu Lubomirskich).

 

Działania systemu:

1.      Student zgłasza chęć otrzymania mLegitymacji.

2.      Uczelnia weryfikuje fakt posiadania ważnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (w formie karty plastikowej). Jest to niezbędny warunek otrzymania mLegitymacji.

3.      Uczelnia przekazuje dane studenta do systemu Ministerstwa Cyfryzacji – po przesłaniu danych, student otrzymuje informacje potrzebne do aktywacji mLegitymacji.

4.      Student aktywuje mLegitymację na swoim smartfonie.

 

Procedura aktywacji:

1.      Sprawdzamy, czy posiadany smartfon spełnia wymogi aplikacji mObywatel: https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html. Konieczne jest posiadanie urządzenia z systemem Android.

2.      Instalujemy na smartfonie aplikację mObywatel: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&hl=pl

3.     Otwieramy aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy moduł „Legitymacja Studencka”.

4.      Akceptujemy regulamin usługi oraz wyrażamy zgody na przetwarzanie danych osobowych i użycie potrzebnych zasobów systemu.

5.      Aktywujemy legitymację przez zeskanowanie kodu QR otrzymanego w wiadomości aktywacyjnej (alternatywa: kod można wpisać ręcznie) oraz podanie hasła.

 

Więcej informacji:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Logo PWSW