Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ws. porpawki do ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym

31 stycznia 2018
Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ws. porpawki do ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Logo PWSW