Spotkanie z ppłk Pawłem Brzękiem – przedstawicielem Wojska Obrony Terytorialnej

12 marca 2019

W poniedziałek, 11 marca br., w Instytucie Stosunków międzynarodowych i Politologii PWSW odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojska Obrony Terytorialnej, ppłk Pawłem Brzęk. Podkarpacki dowódca WOT opowiedział o historii powstania tej formacji oraz celach, przed jakim i stoi. Podczas spotkania zaprezentowany został także specjalistyczny sprzęt wojskowy, będący na wyposażeniu 34 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Jarosławiu.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia programu nowego kierunku PWSW – Bezpieczeństwa transgranicznego, który może być świetnym wstępem dla osób chcących pracować w służbach mundurowych lub jako uzupełnienie dla już pracujących takich służbach.

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW