Spotkanie z okazji jubileuszu istnienia Polskiej Policji

2 października 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zatytułowane „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje. Historia Policji w Roku Jubileuszu 1919-2019”, doskonale wpisujące się w nowo utworzony kierunek – bezpieczeństwo transgraniczne! Wydarzenie odbędzie się 16 października br. o godzinie 10:00 w auli PWSW w Przemyślu. 

 

 

Warsztaty historyczne pt.; „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje. Historia Policji w Roku Jubileuszu 1919-2019  są prezentowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” na terenie całej Polski. Stowarzyszenie powstało w 1990 roku jako organizacja, w pierwszej fazie, poszukująca swoich najbliższych, którzy wyszli 1 września 1939 r. ze swoich jednostek policyjnych i nigdy nie wrócili do swoich rodzin. Działania zostały skierowane na odkłamanie historii Policji Państwowej, która przez ponad 50 lat nie funkcjonowała w przestrzeni historycznej.

We wrześniu 2000 r., dzięki staraniom organizacyjnym i finansowym rodzin, odbyło się uroczyste otwarcie cmentarza w Miednoje. Po 60 latach rodziny pierwszy raz zapaliły znicz na grobach swoich najbliższych.

Prelegentami na warsztatach będą:

– Grażyna Szkonter – Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r., wnuczka funkcjonariusza Policji Państwowej służącego w III Okręgu PP, województwo kieleckie, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie (obecnie Twer), pochowanego w Miednoje,

– Jarosław Olbrychowski – Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r., wnuk funkcjonariusza Policji Państwowej służącego w II Okręgu PP, województwo łódzkie, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie (obecnie Twer), pochowanego w Miednoje.

 

Logo PWSW