Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem

5 marca 2018

W piątek 2 marca 2018 r. do PWSW przybył z wizytą Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Spotkanie z ministrem odbyło się w uczelnianej auli, gdzie wszystkich zebranych gości powitał JM Rektor PWSW dr Paweł Trefler. Rektor w swoim przemówieniu przedstawił osiągnięcia Uczelni i omówił rolę, jaką PWSW pełni w Przemyślu i regionie. Dr Trefler odniósł się także szerzej do trudnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i demograficznych, w których funkcjonuje Uczelnia i podkreślił konieczność rozwoju współpracy z polskimi stowarzyszeniami i szkołami za wschodnią granicą. Do wschodnioeuropejskiej misji PWSW nawiązał w swoim wystąpieniu dr Jarosław Gowin, który poruszył również kwestię kierunków rozwoju gospodarczego Polski i koniecznych reform w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Wicepremier zachęcał do korzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój polskich uczelni i podkreślił wagę kształcenia humanistycznego, doceniając dorobek PWSW w tym zakresie.

 

Na spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przybyli przedstawiciele Sejmu RP, władz miejskich, gmin z powiatu przemyskiego, szkół i instytucji, z którymi współpracuje nasza Uczelnia.

Zdjęcia: Tomasz Bielański

 

Videorelacje:

Nowiny24

TVP

Inne relacje:

UM Przemyśl

Portal Przemyski

Radio Rzeszów

Reporter Poland

Eastnews

Supernowości24

TVPodkarpacka

Logo PWSW