Spotkanie w formacie okrągłego stołu – o granicy polsko-ukraińskiej

31 stycznia 2020

Dziennikarze z Polski i Ukrainy, dydaktycy oraz aktywiści społeczni – wszyscy spotkali się wczoraj w PWSW, aby kontynuować dyskusję o sytuacji przejść granicznych. Dzięki połączeniu sił przedstawicieli uczelni, Fundacji Batorego oraz organizacji Europa bez barier, rozważania nt. raportu opracowanego przez dr Martę Jaroszewicz i dr Irynę Suszko, miały swój dalszy ciąg.

Korzyści i przeszkody – te dwie skrajności przeplatały się w rozmowach o „Granicach nowoczesnego sąsiedztwa”. Debata skupiła się na wpływie mieszkańców na sytuację przejścia granicznego, problemie korupcji, reformach dotyczących akcesji do UE, współpracy polsko-ukraińskiej, a przede wszystkim – funkcji separacyjnej i integracyjnej granicy.

Nad przebiegiem wydarzenia czuwali: Rektor PWSW – dr Paweł Trefler oraz Dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego – dr Stanisław Stępień.

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW