Rekrutacja kadry dydaktycznej PWSW kierunku Pielęgniarstwo na bezpłatne specjalistyczne szkolenia

12 października 2021
Rekrutacja kadry dydaktycznej PWSW kierunku Pielęgniarstwo na bezpłatne specjalistyczne szkolenia
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


zaprasza Kadrę dydaktyczną PWSW z kierunku Pielęgniarstwo

na bezpłatne specjalistyczne szkolenia

 

realizowane w ramach projektu 

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-z100/18W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia:

  • Szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej – tworzenie scenariuszy (16 godz.)
  • Szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej – kurs podstawowy (16 godz.)
  • Szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej – kurs zaawansowany (16 godz.)
  • Szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej – egzaminy OSCE (16 godz.)

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  • posiadać status pracownika PWSW w Przemyślu zatrudnionego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie dowolnej formy zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa (mowa o pracę, umowa cywilnoprawna),
  • nie być w okresie wypowiedzenia,
  • posiadać zatrudnienie na czas obejmujący okres otrzymania wsparcia w projekcie.

 

 Rekrutacja: 1  – 22 października 2021 r.

Liczba miejsc – tylko 10 !!!


Formularze zgłoszeniowe można składać:
w formie papierowej w BIURZE PROJEKTU  >>> Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Dział Rozwoju i Współpracy PWSW
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000


WAŻNE !
Zgodnie z wymogami projektu Uczestnicy szkolenia zobowiązani  będą do wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych w dalszej pracy dydaktycznej, poprzez realizację zajęć ze studentami w wymiarze minimum jednego semestru następującym po zakończeniu udziału w szkoleniu i indywidualnych warsztatach w ramach projektu „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”.
Oznacza to że pracownik dydaktyczny musi mieć perspektywę zatrudnienia w kolejnym semestrze (potwierdzoną przez Dyrektora instytutu na jednym z załączników do formularza zgłoszeniowego)

 


PEŁNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA dla kadry dydaktycznej:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie projektu_kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 3 do Regulaminu  – Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie

Logo PWSW