Śniadanie prasowe z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego

1 lipca 2021

O inwestycjach, dobrze wykorzystanych dotacjach, planach dalszego rozwoju zarówno w kwestii infrastruktury, jak i oferty dydaktycznej – głównie takie tematy zostały poruszone 30 czerwca 2021 r. podczas śniadania prasowego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, którego gościem był Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, przemyślanin, Piotr Pilch.

Przy wspólnym, śniadaniowym stole zasiedli dziennikarze wraz z władzami i pracownikami uczelni, a byli to: prof. PWSW dr Paweł Trefler – rektor, dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy, dr Robert Oliwa – prorektor właściwy ds. studenckich, mgr Tomasz J. Filozof – kanclerz, dr Edyta Guty – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, dr Anna Kałamarz-Kucz – kierownik Zakładu Architektury Wnętrz. Wszyscy opowiadali Panu Marszałkowi o rozmachu inwestycyjnym uczelni, który znacząco wpływa na podniesienie jakości kształcenia, bo stwarza studentom najlepsze warunki do pracy i szlifowania swojego warsztatu. Dr Anna Kałamarz-Kucz oprowadziła gościa po Centrum Modelowania Symulacji Komputerowej, pokazując m.in. właśnie drukujące się na drukarce 3D prace licencjackie i magisterskie (m.in. rotunda przemyska), a dr Edyta Guty zapowiedziała powstanie Centrum Symulacji Medycznej i zaprosiła media do współpracy podczas akcji prozdrowotnej planowanej na jesień i związanej z profilaktyką raka jąder i raka piersi. W ostatnim czasie to właśnie pielęgniarstwo i kierunki artystyczne mogą cieszyć się największymi inwestycjami, również dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Dr Robert Oliwa zreferował kwestie informatyzacji procesu dydaktycznego, która jest coraz bardziej zaawansowana, a dr Sławomir Solecki wspomniał również o tzw. projektach miękkich, których realizowanie wpływa znacząco na zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przynosi wymierne korzyści – wicemarszałek i prorektor współpracowali m.in. przy organizacji Kongresu Oświaty Polonijnej, podczas którego poddana pod dyskusję została kondycja polskiej oświaty na Ukrainie.

Rektor, podsumowując spotkanie, podzielił się z uczestnikami informacją o zawrotnej kwocie, bo (bagatela!) 12 milionów złotych, która została wydana na inwestycje w PWSW w ciągu ostatnich lat. Nadal trwają remonty, rozbudowy i rewitalizacje – „jesienią pielęgniarstwo otrzyma dostosowany do potrzeb kierunku budynek wraz z nowoczesnym wyposażeniem, rozbudowany zostanie akademik i kontynuowane będą prace rewitalizacyjne w parku, w którym dotychczas posadzono około 120 drzew” – dodał mgr Tomasz J. Filozof.

To spotkanie było również ukłonem w stronę Urzędu Marszałkowskiego, który chętnie wspiera uczelnię kolejnymi dotacjami, jak stwierdził prof. PWSW dr Paweł Trefler, pieniądze wydane zostały: „Na inwestycje, na to, żeby doposażyć uczelnię w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zagospodarować przestrzeń, którą dysponowaliśmy. Duża część tych funduszy pochodziła ze środków, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach RPO Wschodnia Polska. Ale także były to środki, które zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki”.

 

Tekst: Ewelina Kasperska

Zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW