Władze PWSW uczestniczyły w Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu

31 stycznia 2018

25 stycznia 2018 r. delegacja PWSW, w składzie: rektor dr Paweł Trefler, prorektor dr Sławomir Solecki i kanclerz Tadeusz Krzosek, uczestniczyła w obradach 50. sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

Punkt 14. porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu – Proj. Nr 13/2018.

Podczas obrad rektor dr P. Trefler mówił o niewykorzystanym w pełni potencjale uczelni, a Przewodniczący Komisji Edukacji Maciej Kamiński podkreślił rolę współdziałania  szkół średnich, uczelni i pracodawców w  kształceniu młodych pokoleń

Współpraca z władzami miasta jest niezbędna zarówno dla przemyskiej uczelni, jak i dla rozwoju regionu, dlatego uchwała o zacieśnieniu i sformalizowaniu współpracy z PWSW została przegłosowana jednomyślnie (19 głosów).

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Bielański.

Logo PWSW