Samorząd Województwa Podkarpackiego wesprze budowę specjalistycznej bazy kształcenia praktycznego w PWSW

27 lipca 2020

PWSW znalazła się wśród uczelni, których wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć prorozwojowych znalazły uznanie władz regionalnych Podkarpacia. W dniu 23 lipca br. nasza Uczelnia zawarła z władzami samorządowymi województwa umowę, która umożliwi doposażenie w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt pracowni badań fizykalnych oraz pracowni ratownictwa medycznego.

Specjalistyczne pracownie wejdą w skład kompleksu dydaktycznego – Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w którym kształcenie oparte jest na wykorzystywaniu wysoko specjalistycznych symulatorów i modeli dydaktycznych, pozwalających na osiąganie przez studentów pielęgniarstwa na wstępnym etapie nauki efektów uczenia się w warunkach symulowanych, a następnie wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności  w  warunkach rzeczywistych, podczas praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych.

W podpisaniu umowy samorząd województwa reprezentowali: Jerzy Borcz  – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Monika Brewczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zaś PWSW reprezentował prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki.

PWSW traktuje rozwój kierunków medycznych i związanych z ochroną zdrowia jako swój priorytet. Kierunek pielęgniarstwo wpisuje się w proces realizacji strategicznego celu rozwoju Uczelni, jakim jest dostarczanie specjalistycznych kadr w zawodach deficytowych na rynku pracy i stanowi pierwszy etap budowy kierunków medycznych, odpowiadających potrzebom otoczenia społecznego i gospodarczego – Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz całego regionu. Rozwój specjalistycznej bazy dydaktycznej w postaci ww. pracowni wpisuje się również w cele nowej Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 oraz w inteligentne specjalizacje regionu. Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach medycznych w podkarpackich uczelniach, w tym na pielęgniarstwie, jest jednym z kluczowych obszarów wieloletniego planu rozwoju województwa podkarpackiego – Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Władze rektorskie  i cała wspólnota akademicka PWSW w Przemyślu składa podziękowanie Władzom Samorządowym Regionu – Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podkarpackiego – za dostrzeganie potrzeb rozwojowych publicznej uczelni zawodowej oraz za udzielone wsparcie finansowe.

Przyznane środki pozwolą PWSW na kontynuowanie ambitnych projektów związanych z doposażeniem bazy dydaktycznej uruchamianych i prowadzonych kierunków studiów oraz  na inicjowanie nowych przedsięwzięć umożliwiających realizację kształcenia praktycznego coraz wyższej jakości.

 

Więcej szczegółów na stronie SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 

Logo PWSW