Ruszyła rekrutacja dla pracowników PWSW na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2021/2022

7 grudnia 2021

Rekrutacja odbywa się w ramach zasad obowiązujących w Karcie Erasmusa na lata 2014-2020

 

KA103 – Wyjazdy do uczelni w krajach uczestniczących w programie Erasmus+

W dniu 6 grudnia 2021 r. ruszyła rekrutacja dla pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 17 grudnia 2021 r. Zgodnie z zasadami programu pracownicy szkół wyższych mogą brać udział w wyjazdach dydaktycznych – STA (wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni zagranicznej) oraz wyjazdach szkoleniowych – STT (wykładowcy, ale również pracownicy administracji mogą wyjechać na szkolenie do instytucji zagranicznej). Nauczyciele akademiccy mogą również skorzystać z mobilności łączonej czyli tzw. wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego (w trakcie pobytu należy przeprowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz odbyć szkolenie w tej samej uczelni).

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres: erasmus@pwsw.pl

Z uwagi na pandemię Covid-19 preferujemy nadsyłanie wniosków droga elektroniczną.

 

TERMIN REKRUTACJI: 6-17 grudnia 2021 r. do godz. 14:00

 

 

Zasady wyjazdów pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+   <<< do pobrania
 
Ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+ <<< do pobrania
 
Wniosek pracownika na wyjazd  >>>> do pobrania
 

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z Zasadami wyjazdów pracowników PWSW w ramach programu Erasmus+

WAŻNE! Pracownicy PWSW zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ powinni zrealizować mobilności najpóźniej do 6 marca 2022 r. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 
ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW PWSW w ramach Programu Erasmus+ (Karta Erasmusa na lata 2014-2021)

Wyjazdy będą finansowane z dwóch umów o dofinansowanie podpisanych pomiędzy PWSW a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dofinansowanie wyjazdów będzie przydzielane na podstawie stawek określonych przez Fundacje Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA103-079056

Kraje należące do danej grupy: Dzienna stawka dofinansowania w 
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja 180 
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, 140 
Powyższe kwoty przyznawane są za każdy dzień pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej + za 2 dni przeznaczone na podróż.
Logo PWSW