Rozwój kadry akademickiej PWSW w Przemyślu – Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

9 sierpnia 2022

Budowanie potencjału i podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich PWSW w Przemyślu odbywa się dzięki różnym formom wsparcia ze strony Władz Uczelni.

Jedną z takich form jest współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i Fundacji Kościuszkowskiej, zainicjowana 10 czerwca br. przez Władze Uczelni.

Misją Fundacji Kościuszkowskiej jest promowanie wymiany edukacyjnej i kulturalnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską. W związku z tym, pojawiła się możliwość ubiegania się o Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, które jest realizowane przez Fundację w Nowym Jorku we współpracy z Fundacją Kościuszkowską Polska. Jest to najstarszy wspólny program obu organizacji. W ramach stypendium Polscy naukowcy, akademicy, specjaliści i artyści mogą przeprowadzać badania i projekty w najlepszych instytucjach akademickich w Stanach Zjednoczonych i zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Co roku Fundacja przyznaje około czterdziestu kandydatom stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD.

Władze PWSW w Przemyślu zachęcają do skorzystania z oferty Fundacji w celu rozwijania kompetencji dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

Więcej informacji na stronie: https://kfpoland.org/Fundacja-Kosciuszkowska-Polska

Więcej informacji na temat wymogów formalnych, aplikacji oraz szczegółów dotyczących stypendium tutaj: www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Pytania: exchangetotheus@thekf.org

Logo PWSW