REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok akademicki 2019/2020 ruszyła!

1 sierpnia 2019

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 1 października 2019 roku.

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym można uzyskać  w PUNKCIE REKRUTACYJNYM w sali 1.28 Kolegium Technicznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E) oraz pod numerem tel. 16 735 51 69.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty.

E – REKRUTACJA

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
 2. złożenie kompletu dokumentów (wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji) w odpowiednim sekretariacie danego Instytutu PWSW, prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

Tj.:

kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w sekretariacie danego Instytutu, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach Instytutów:

 • historia – tel. 16 7355 172,
 • polonistyka – tel. 16 7355 223,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • anglistyka – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 262,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 212.

Do pobrania

Logo PWSW