Rekrutacja studentów INŻYNIERII PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW do projektu PO WER 3.5 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów …..”

17 lutego 2020

Rekrutacja studentów INŻYNIERII PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW do projektu PO WER 3.5 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów …..”

 

 

 

Od 17 lutego 2020 r. ruszyła rekrutacja

studentów kierunku Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

do udziału w projekcie

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 8 osób!

 

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW kierunku Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów

I edycja: od 17 lutego do 20 marca  2020 r.

II edycja: od 17 lutego do 20 marca  2021 r.

III edycja: od 17 lutego do 20 marca  2022 r.

 

W ramach Projektu studenci PWSW w Przemyślu będą mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych.

 

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunku Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów w ramach projektu przewidziano działania obejmujące:

1. Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,

2. Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 30 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,

3. Wizytę studyjną– wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami

4. Certyfikowane szkolenia:

  • Multimedia w reklamie (25 godzin)
  • Kompetencje społeczne (25 godzin)

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  1. być Studentem/Studentką I stopnia kierunku Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów
  2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów – w okresie rekrutacji 4 semestr.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie studentów/studentek

Załącznik nr 1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do RegulaminuKarta oceny

Załącznik nr 3 do RegulaminuDokumenty uczestnictwa w projekcie

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w BIURZE  PROJEKTU do dnia 20 marca 2020 r.:

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
37-700 Przemyśl
pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)
tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08
Logo PWSW