Rekrutacja STUDENTÓW do projektu PO WER 3.5 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

1 września 2020

Rekrutacja STUDENTÓW do projektu PO WER 3.5 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

Od 1 września 2020 r. ruszyła rekrutacja studentów / studentek
do udziału w projekcie

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

Wartość projektu: 2 236 086,44 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 2  118 636,44 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA

Studenci/Studentki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, z kierunków:

 • Architektura wnętrz,
 • Projektowanie graficzne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Socjologia,
 • Historia,
 • Filologia polska,
 • Filologia angielska,
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
 • Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
 • Inżynieria transportu i logistyki,

 

FORMY WSPARCIA dla Studentów/Studentek

 • Bilans kompetencji,
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe,
 • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty prowadzone przez eksperta ze strony Uczelni oraz Pracodawcy,
 • Wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

TERMINY REKRUTACJI Studentów/Studentek:

II edycja: od 1 września do 30 października 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona !!!!

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Studentów/Studentek
Załącznik nr  1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 

 


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08

Logo PWSW