Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęła się w poniedziałek!

20 czerwca 2022

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczęła się 23 maja 2022 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2022 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 23 września 2022 r.

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce dla studiów I stopnia / studiów II stopnia.

 

PLATFORMA REKRUTACYJNA

 

WAŻNE!

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym, ale nie złoży kompletu dokumentów, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 223,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 243,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

 

Studia II stopnia:

 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • inteligentne technologie – tel. 16 7355 262.

 

Więcej informacji w zakładce ETAPY REKRUTACJI – PORADNIK

Wsparcia udzieli również Uczelniany Punkt Obsługi Kandydatów. Pracownicy pomogą w rejestracji, wydrukowaniu dokumentów oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat rekrutacji. UPOK funkcjonuje od 23 maja do 29 lipca oraz od 1 sierpnia do 23 września 2022 roku, w godz. 8:00 – 14:00. Punkt mieści się na parterze w Bibliotece Uczelnianej (Żołnierzy I Armii WP 1 D, 37-700 Przemyśl).

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęła się w poniedziałek!

 

Logo PWSW