Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

1 października 2019
Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
zaprasza
 KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PWSW

do udziału w projekcie 

„KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA DLA STUDENTÓW ORAZ KADRY PUBLICZNEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W PRZEMYŚLU”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18
Wartość projektu: 2 236 086,44 zł
Kwota dofinansowania projektu z UE: 2  118 636,44 zł

 

 

REKRUTACJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ

I edycja: od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Liczba miejsc bardzo ograniczona !!!

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Kadra dydaktyczna PWSW w Przemyślu

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry dydaktycznej

  • Szkolenie: „Nowoczesne metody dydaktyczne” (25 godz.)

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie projektu_kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra zarządzająca i administracyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu  – Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 4 do RegulaminuKarta oceny_ kadra zarządzająca i admin.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08

Logo PWSW