Aktualności

16 września 2021

Regulamin Świadczeń (stypendiów) dla Studentów PWSW


Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 15 września 2021 r. i w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego PWSW w Przemyślu, wprowadzony zostaje Regulamin Świadczeń (Regulamin stypendiów) dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.

 

 

Traci moc Regulamin Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.

Wzory wniosków i załączników dotyczących świadczeń dla studentów dostępne będą również w Wirtualnej Uczelni. Zachęcam do logowania się i pobierania dokumentów.

 

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich studentów PWSW w Przemyślu
dr Robert Oliwa
Prorektor właściwy ds. studenckich

Skip to content