Referent techniczny – oferta pracy

25 marca 2021

Poszukujemy pracownika na stanowisko referenta technicznego.

Zakres czynności:

  • obsługa techniczna zajęć symulacyjnych i egzaminów, w tym obsługa symulatorów medycznych, trenażerów, sprzętu audio-wideo, oprogramowania;
  • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzania kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
  • czynny udział w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych wynikających z programów kształcenia na tym kierunku, przewidzianych do realizacji w CSM;
  • wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji medycznych;
  • prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i symulatorów;
  • nadzór nad składnikami majątku, w tym również nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego (m.in. zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie sprzętu;
  • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami CSM.

Termin składania dokumentów: do dnia 15.04.2021 r. (do godz. 15.00).

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.

 

Logo PWSW