Referent techniczny – oferta pracy

22 kwietnia 2021

Poszukujemy pracownika na stanowisko referenta technicznego.

Zakres czynności:

 • wykonywanie prac technicznych, w tym prace techniczne wspomagające proces dydaktyczny lub naukowy;
 • udział w przygotowywaniu nowych stanowisk laboratoryjnych;
 • modernizacja stanowisk laboratoryjnych pod względem osprzętu i oprogramowania;
 • bieżąca obsługa oraz konserwacja sprzętu wchodzącego w zakres powierzonego mienia;
 • pilotowanie procesu serwisowania i napraw urządzeń;
 • przygotowanie i obsługa urządzeń i sprzętu pomiarowego, w tym przestrzeganie terminów przeglądów technicznych urządzeń, aktualizowanie świadectw kalibracji
  i legalizacji urządzeń;
 • dostosowanie programów komputerowych do automatycznej rejestracji wyników, aktualizacja oprogramowania;
 • bieżąca kontrola oraz zgłaszanie zapotrzebowania materiałowego niezbędnego
  do zapewnienia jakości oraz ciągłości procesu dydaktycznego;
 • pomoc w realizacji prac dydaktycznych oraz naukowo-badawczych pracowników INT;
 • aktualizowanie strony internetowej instytutu i poszczególnych zakładów;
 • działalność promocyjna poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w INT.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 04.05.2021 r. (do godz. 15.00)

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.

Logo PWSW