PWSW zmieniła nazwę! PANS z nową stroną internetową!

3 października 2022

Z radością informujemy, że z dniem 1 października 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zmieniła swoją nazwę. Przemyska Alma Mater spełnia wszystkie warunki do wprowadzenia do swojej nazwy zastrzeżonych ustawowo słów „akademia nauk stosowanych”.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: https://pansp.pl/pl/

 

Lata codziennej pracy, wielu trudnych decyzji i zaangażowania osób, którym zależy na rozwoju uczelni i przekładają to na konkretne działania. Nie idziemy na skróty. Budujemy bardzo dobrą uczelnię na solidnych podstawach i jesteśmy dumni ze zdolnych absolwentów, którzy są poszukiwani na rynku pracy i świetnie sobie radzą w życiu. Zachęcam do studiowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

dr Paweł Trefler, prof. PANS
Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu

 

Poniżej kilka informacji organizacyjnych:

  1. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu stają się studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
  2. Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji, co oznacza, iż wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty zachowują ważność.
  3. Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu.
  4. Zmiana nazwy nie ma wpływu na numery kont bankowych Uczelni. Dokonując wpłaty lub przelewu na konto Uczelni od 1 października 2022 roku, jako odbiorcę należy podać nową nazwę Uczelni.
  5. Po zmianie nazwy numery identyfikacyjne NIP i REGON Uczelni pozostają bez zmian. Zmieniają się jednak dokumenty stwierdzające nadanie tych numerów Uczelni.

 

Logo PWSW