PWSW NAJLEPSZA NA PODKARPACIU

22 czerwca 2021
 
Prestiżowy Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych „Perspektywy” rokrocznie przedstawia klasyfikację polskich uczelni zawodowych. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w tegorocznym zestawieniu uplasowała się na 5. miejscu w Polsce, na PIERWSZYM, JEŚLI CHODZI O WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. 
 
 
 
 
 
 
Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 
Nasza uczelnia od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu, a w tym roku – pierwsze pod kątem dostępności dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, drugie w odniesieniu do wymiany studenckiej.
 
 
PWSW NAJLEPSZA NA PODKARPACIU
 
Pełne wyniki dostępne pod adresem: RANKING2021
Logo PWSW