Przemyski Program Stypendialny – trwa nabór wniosków

4 października 2021

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Przemyśla.

Stypendium dla najbardziej uzdolnionych żaków studiów stacjonarnych to nagroda za zaangażowanie i trud wkładane w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną oraz sportową. Ma ono być również motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników.

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu następujące kryteria:

  • jest studentem studiów stacjonarnych naszej uczelni,
  • jest studentem zaliczonym do grupy dziesięciu studentów z najwyższą średnią ocen na roku studiów poprzedzających złożenie wniosku lub studentów z najwyższą średnią wyniku egzaminu dojrzałości (w przypadku studentów I roku studiów),
  • rok poprzedzający złożenie wniosku zaliczył w terminie określonym w regulaminie,
  • nie przebywa na urlopie,
  • angażuje się w działalność społeczną, kulturalną lub sportową Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października br. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1) lub za pośrednictwem sekretariatu PWSW.

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje

 

W załączniku znajduje się WNIOSEK o przyznanie stypendium.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się również na stronie głównej MIASTA PRZEMYŚLA

Do pobrania

Logo PWSW