Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

15 maja 2020

Zgodnie z informacją MNiSW legitymacje studenckie zachowują ważność przez cały okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Przepis ten ma zastosowanie także do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Logo PWSW