Przed nami IV Międzynarodowa Konferencja „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.”

19 listopada 2021

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję z cyklu Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.”, która obędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 na Politechnice Rzeszowskiej przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 10.

 

 

 

Konferencja organizowana jest przez Fundację Prowadzenia Badań Naukowych w Rzeszowie wraz z Katedrą Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, İstanbul Okan Üniversitesi oraz PWSW w Przemyślu.

Celem głównym Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego. Problemy poruszane podczas IV Konferencji stanowić będą kontynuację dyskusji naukowej podejmowanej we wcześniejszych edycjach. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji. Pierwszym celem szczegółowym będzie przeanalizowanie uwarunkowań bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze szczególnym naciskiem na wymiar polityczno-prawny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności oraz współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego w czasie nowej ery, jaką jest COVID-19.

Konferencja będzie stanowić płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa polityczno-prawnego.

Na chwilę obecną zgoiło się ponad 80 uczestników. Konferencja otrzymała 3 granty na realizację tego projekty od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu nr 200/2021/EB, od Prezydenta Miasta Rzeszowa w ramach projektu nr: WPM.032.89.2021.KD oraz od Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się TUTAJ.

Natomiast krótki film prezentujący III edycję z 2019 znajduje się na stronie: KONFERENCJA.

 

Przed nami IV Międzynarodowa Konferencja „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.”

 

 

Logo PWSW