Protokół zebrania wyborczego pracowników będących nauczycielami akademickimi PWSW w Przemyślu

5 listopada 2019

P r o t o k ó ł 

z e b r a n i a   w y b o r c z e g o

pracowników będących nauczycielami akademickimi

w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym

z wyborów uzupełniających do Senatu PWSW kadencji 2016-2020

05.11.2019 r., godz. 12.30-13.15

 

 1. Zebranie przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie:

– dr Agnieszka Pieniążek – przewodnicząca

– prof. PWSW dr  hab. Marek Delong – zastępca przewodniczącego,

– dr Maria Stryczek – sekretarz,

– dr Jan Musiał – członek,

– Lucyna Kaczmarczyk  – członek

 

 1. Rozpoczęcie spotkania nastąpiło o godz. 12.30, Uczelniana Komisja Wyborcza objaśniła wyborcom zasady głosowania, po czym pracownicy posiadający czynne prawo wyborcze przystąpili do oddawania swoich głosów.
 2. Liczba przygotowanych do głosowania kart (opieczętowanych dużą okrągłą pieczęcią uczelnianą): 37
 3. Komisja sprawdziła prawidłowość zabezpieczenia i opieczętowania urny.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania (posiadających czynne prawo wyborcze): 37
 5. Liczba oddanych głosów: 27
 6. Liczba kart wyjętych z urny: 27
 7. Liczba kart ważnych: 27
 8. Liczba kart nieważnych: 0
 9. Minimalna frekwencja wyborcza: 19
 10. O godz. 13.16 Komisja przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia kart oraz głosów.
 11. W wyborach uzupełniających do Senatu kadencji 2016-2020 z grupy pracowników nauczycieli akademickich Instytutu Humanistyczno-Artystycznego kandydaci: dr Anna Kałamarz-Kucz otrzymała 12 głosów, dr Jan Zięba 15 głosów „TAK”

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Logo PWSW