Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2019

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” Umowa nr MNiSW/2019/347/DIR/DID z dnia 13.09.2019

Wysokość środków finansowych przyznanych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu:

1 000 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:

1 000 002,44 zł

 

Zadanie nr 1 „Doposażenie stanowisk symulacyjnych w salach laboratoryjnych”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono m. inn.: zdalnie sterowany wózek widłowy z hakiem HUINA, system Smart WMS. Uzyskano pełną kompatybilność wyposażenia laboratorium Uczelni z rozwiązaniami obowiązującymi w branży TSL. W szczególności zapewniono możliwość zapoznania studentów z aspektami mechaniki stabilności ładunku oraz laboratoryjnymi pomiarami sił tarcia w systemach zamocowania ładunków. Rezultatem jest również nabywanie przez studentów umiejętności pracy w najnowocześniejszym i najczęściej stosowanym w centrach logistycznych systemie WMS. Zapewnia to wyposażenie studentów w kompetencje zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Stanowi to także o wysokich walorach edukacyjnych PWSW w Przemyślu.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

77 000,00 zł

 

Zadanie nr 2 „Modernizacja laboratorium elektroniki i elektrotechniki samochodowej.”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzęt laboratoryjny m.in.: oscyloskop, zasilacz laboratoryjny, generator sygnałów, analizator widma, zestaw startowy Arduino Uno. Rezultatem jest uzyskanie pełnej kompatybilności wyposażenia laboratorium Uczelni  z rozwiązaniami spotykanymi w nowoczesnej elektrotechnice i elektronice. Umożliwia ono także prowadzenie prac badawczych.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

31 219,96 zł

 

Zadanie nr 3 „Rozwój pracowni animacji trójwymiarowych”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono m.in.: usługę Adobe Creative Cloud która zapewnia dostęp do programów firmy Adobe do tworzenia grafiki, animacji, video oraz treści internetowych, takich jak Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Adobe Premiere Pro CC oraz After Effects CC; pakiet do projektowania graficznego CorelDRAW Graphics Suite, ZBrush, Sketch Up Pro, laptopy i rzutniki multimedialne. Studenci zapoznają się z najszerszym spektrum oprogramowania specjalistycznego dostępnego na rynku w zakresie grafiki 3D, grafiki modelowania i wizualizacji obiektów, form i tworzenia symulacji komputerowych, animacji. W wyniku cyklu kształcenia student potrafi realizować swoje zamierzenia twórcze bez względu na to z jakim środowiskiem  programistycznym się styka.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

104 393,79 zł brutto

 

Zadanie nr 4 „Wyposażenie pracowni Środków Przymusu Bezpośredniego.”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono m.in.: rękawice i tarcze bokserskie, kajdanki treningowe, pistolety gumowe, pałki typu TONFA, broń pozbawioną cech użytkowych i zawansowaną walizkę kryminalistyczną. Studenci nabywają umiejętność wykonania podstawowych elementów technicznych samoobrony i technik interwencji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka podczas przeprowadzania interwencji.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

19 850,21 zł brutto

 

Zadanie nr 5 „Wyposażenie pracowni rozwoju nowoczesnych technologii branży IT”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono m.in.: specjalistyczne zestawy komputerowe, mobilny zestaw do generowania wirtualnej rzeczywistości (VR), tablet graficzny czy monitory interaktywne 75”. Studenci nabywają nowe, innowacyjne umiejętności programowania. Zwiększają swoją produktywność i wydajność pracy. Dzięki wykorzystywaniu nowych technologii zwiększają się ich szanse na zatrudnienie w obszarze IT i biznesu.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

428 814,39 zł brutto

 

Zadanie nr 6 „Doskonalenie obszaru nauk humanistycznych i społecznych w aspekcie nowoczesnych rozwiązań”

Opis zrealizowanego zadania:

W ramach zadania zakupiono m. in.: zestawy komputerowe PC, projektory multimedialne, komputery AIO, monitory interaktywne 75”.Poprawiano jakości procesu dydaktycznego,  zwiększono  szanse na rynku pracy absolwentów oraz poprawiono komunikację między studentem i wykładowcą.

Poniesiony koszt realizacji zadania:

338 724,09 zł brutto

 

 

Logo PWSW