Prof. Andrzej Chwalba honorowym członkiem przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

18 października 2021

15 października w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej dyplom Honorowego Członkostwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odebrał prof. dr hab. Andrzej Chwalba, wykładowca UJ oraz były wykładowca PWSW (pracował tu w latach 2005-2016), z którą pozostaje w przyjacielskich relacjach. Prof. Chwalba jest wybitnym historykiem, autorem wielu nagradzanych prac historycznych. Specjalizuje się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich, historii najnowszej Polski i dziejach Krakowa. „Koryfeusz nauki historycznej”, „luminarz polskiej nauki” – takimi określeniami posługiwali się zabierający głos, by oddać cześć wyróżnionemu.

Sylwetkę Profesora we wzniosłej laudacji przybliżył dr Paweł Trefler, prof. PWSW, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz członek TPN, który przedstawił historyka jako znamienitego badacza i dydaktyka, którego wszystkich zasług na obydwu polach nie sposób wyliczyć. Z pewnością jest człowiekiem, którego życie przepełnione jest pasją. Pierwszą z nich jest pisarstwo historyczne, gdyż Profesor wydał wiele książek (jest bardzo płodnym historykiem, którego książki tłumaczone są na wiele języków), drugą pasją jest dydaktyka, gdyż Profesor uwielbia wykładać i czyni to nawet na „kompletach” we własnym domu, trzecią zaś opowiadanie historii – na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, ale też na łamach prasy.

Do wielu zasług Profesora, o których wspominali uczestnicy spotkania, zaproszeni goście (w tym m.in. Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego) oraz prowadzący uroczystość Żaneta Niedbała i dr Lucjan Fac, niezwykle ważną uwagę zgłosił prof. dr hab. Jan Draus, który nazwał Laureata „dobrym człowiekiem, który zawsze znajduje czas, żeby pomóc”. „Miły, sympatyczny, otwarty” – wtórował temu głosowi dr Lucjan Fac.

Profesor Chwalba odebrał dyplom Honorowego Członkostwa TPN z rąk Waldemara Wiglusza, prezesa TPN oraz Żanety Niedbały i Marcina Marynowskiego. Prezes TPN, wyrażając uznanie dla zasług Profesora, skonstatował, że z punktu widzenia Towarzystwa, najbardziej istotne (nie tyle największe, czy też najważniejsze) są zasługi na rzecz popularyzowania historii, co jest również statutowym celem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Zwieńczeniem spotkania był wykład wygłoszony przez Honorowego Członka TPN pt. „Miasto a Twierdza. Przemyśl i Kraków”. Prof. Chwalba z iście oratorską swadą opowiadał o potencjale, jaki tkwi w posiadaniu przez miasto Twierdzy. „Dyskusja na temat dziedzictwa Twierdzy toczy się w Krakowie i Przemyślu od wielu lat. „Twierdza” to coś żywego, do czego trzeba wracać. Te dwa miasta tak dużo niegdyś dzięki niej zyskały (…). Czy w takim razie Twierdza jest szansą dla miasta? Czy paskudnym XIX-wiecznym gorsetem, który zabiera mu szansę na rozwój?” Pod koniec wykładu prof. Chwalba stwierdził, że Twierdza ma nadal olbrzymi potencjał kulturowy. Kraków wykorzystał swoją szansę, czas na Przemyśl.

Po spotkaniu wybitny historyk składał podpisy na swoich książkach i wspominał „przemyskie czasy”.

*

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Państwowa Wyższa szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.


*
Post scriptum
To wydarzenie jest również okazją do wspomnień, które ze względu na jubileusz uczelni (20-lecie istnienia) chętnie snujemy. Postać Profesora, jego wkład w rozwój kierunku historia prowadzonego przez Instytut Historii PWSW, jak i instytucja, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Nauk, to ważne „rozdziały” w historii PWSW. Przypomnieć należy, że TPN był (jest!) ważną instytucją dla uczelni, bo jego członkowie z ówczesnym prezesem prof. dr. hab. Zdzisławem Budzyńskim na czele, zaangażowali się w prace na rzecz powołania uczelni w Przemyślu, należeli do Towarzystwa Akademii Przemyskiej. Ważną rolę odegrały ponadto zbiory biblioteczne TPN, które w sytuacji nieposiadania przez planowaną uczelnię żadnego zaplecza naukowo-dydaktycznego, w tym księgozbioru, stanowiły kluczową „podporę” dla jej powołania.Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW