Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w PWSW

14 czerwca 2022

W miniony piątek, 10 czerwca br., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler, prof. PWSW, gościł Pana Marka Skulimowskiego, Prezesa i Dyrektora Wykonawczego Fundacji Kościuszkowskiej.

Misją Fundacji Kościuszkowskiej jest promowanie wymiany edukacyjnej i kulturalnej między Stanami Zjednoczonymi, a Polską oraz powiększanie amerykańskiego zrozumienia polskiej kultury i historii. Fundacja w coraz większym wymiarze angażuje się w działania w Polsce, wspierając także uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył także prorektor właściwy PWSW ds. studenckich dr Robert Oliwa, panowie omówili możliwości współpracy pomiędzy fundacją i uczelnią. Rektor PWSW przedstawił obecny system kształcenia w szkolnictwie wyższym i zasady, na jakich działają Publiczne Uczelnie Zawodowe w Polsce, a Pan Prezes nakreślił perspektywy rozwoju działalności Fundacji Kościuszkowskiej w naszym kraju.

Ważne z punktu widzenia strategii rozwoju obu instytucji spotkanie pozwoliło nakreślić pola możliwej współpracy, której szczegóły będą omawiane na kolejnych spotkaniach roboczych.

 

Tekst: Marcin Sowiński

Zdjęcia: Oksana Pikula

Logo PWSW