Premia od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla PWSW za jakość kształcenia

25 lutego 2019

 Z czekiem opiewającym na niemałą kwotę, bo 1 mln złotych, przyjechał do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu, podczas którego nastąpiło oficjalne wręczenie nagrody Rektorowi PWSW dr. Pawłowi Treflerowi, uczestniczyli pracownicy oraz studenci uczelni. Wizyta wicepremiera miała miejsce 25 lutego 2019 r.

Kwota, o którą wzbogaciła się przemyska uczelnia, to nagroda za najlepsze wyniki w dziedzinie zawodowych losów absolwentów w ramach programu Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości (więcej o tym przedsięwzięciu m.in. tutaj: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/15-mln-zl-na-dydaktyczne-inicjatywy-doskonalosci-ktore-uczelnie-otrzymaly-wsparcie). Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu znalazła się tym samym wśród 15 uczelni zawodowych w Polsce spełniających kilka ważnych kryteriów: m.in. uzyskała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na temat jakości kształcenia oraz pozytywny wynik monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), który pozwala precyzyjnie określić, po jakiej uczelni i po jakim kierunku, absolwenci znajdują najszybciej pracę oraz jaki jest poziom ich wynagrodzeń. Źródłem informacji były dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym. Wniosek: opłaca się studiować w PWSW!

Jak podkreślał Jarosław Gowin: „Kariery absolwentów są najlepszą nagrodą dla uczelni, satysfakcją dla pracowników naukowych, dydaktycznych”. W swoim wystąpieniu dr Paweł Trefler, rektor uczelni, potwierdził zasadność tej tezy, dodając, że takie wyróżnienia „motywują do dalszej pracy”. Gospodarz PWSW wspomniał również o lokalnych problemach, nie tylko uczelnianych, ale związanych m.in. z wyludnianiem się miasta, jego zadłużeniem. Nie brakło ponadto podziękowań skierowanych do Pana Ministra za duże zaangażowanie w sprawy szkolnictwa wyższego i uczestnictwo w wielu spotkaniach i konferencjach poświęconych sprawom tegoż. Jarosław Gowin zapowiedział podwyższenie płac pracowników wyższych uczelni, wspomniał o deglomeracji, która miałaby w przyszłości pomóc w przywróceniu prestiżu m.in. dawnym miastom wojewódzkim.

Po spotkaniu odbył się briefing prasowy, podczas którego zarówno Gość przemyskiej uczelni, jak i jej Gospodarz udzielali wywiadu lokalnym mediom.

 

Ewelina Kasperska

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW