„Pracuję legalnie” – jubileuszowa konferencja Państwowej Inspekcji Pracy

21 października 2019

Konferencja z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się 21 października 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Wystąpienia pod hasłem „pracuję legalnie” poprzedziło uroczyste otwarcie i powitanie zgromadzonych gości. Pani Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, zaznaczyła istotę współpracy ze służbami państwa, samorządem oraz jednostkami administracyjnymi, która jest wsparciem „w realizacji misji, którą jest dobro ludzi pracujących”.

Rektor uczelni – dr Paweł Trefler, wyraził radość ze współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy, podkreślając, że PWSW jest ważnym pracodawcą na terenie Przemyśla.

Jubileuszowy charakter wydarzenia zaakcentowały przemówienia okolicznościowe oraz projekcja filmu rocznicowego „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”, który dotyczył początków, misji oraz struktury organizacyjnej tej instytucji. Wydarzenie uświetniły także występy młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, pod kierunkiem Pani Joanny Gibały-Szelążek oraz Pani Magdaleny Jarosz.

Prelekcje pokazały rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy, skale zagrożenia, jakie niesie nielegalne zatrudnienie oraz sytuację obcokrajowców w świetle kontroli i poszukiwania zasobów kadr.

 

 

Specjalne wyróżnienia otrzymali: posłowie na Sejm RP – Marek Kuchciński oraz Andrzej Matusiewicz, Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart (zastępowana przez Wicewojewodę Podkarpackiego – Lucynę Podhalicz), Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl (zastępowany przez Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – Piotra Pilcha), JM Rektor PWSW w Przemyślu – dr Paweł Trefler, Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli (Delegatura w Rzeszowie) – Wiesław Motyka, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie – Jarosław Skolik, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu – Robert Rogoz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – podinsp. Grzegorz Skowronek (reprezentowany przez Kierownika Oddziału – Elżbietę Kuligowską), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Grażyna Zagrobelna, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie – Ewa Papiewska-Borkowska, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle – Krystyna Domaradzka, Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie – Jolanta Sawicka, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Adam Sidor, Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Rzeszowie ks. Waldemar Dopart, Kierownik Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie – Wiesław Łobaza, Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie – Stanisław Olek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Maciej Szymański, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ryszard Witek oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. Henryk Moskwa (w imieniu którego pojawił się kom. Janusz Kiszka).

 

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW