Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w porozumieniu z  Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PWSW w Przemyślu podpisała umowę o zarządzanie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania ze spotkań informacyjnych on-line dla wszystkich Pracowników, … Czytaj dalej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK