Konkurs na stanowisko referenta technicznego w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pwsw.pl

 

Referent techniczny

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac technicznych, w tym prace techniczne wspomagające proces dydaktyczny lub naukowy;
 • udział w przygotowywaniu nowych stanowisk laboratoryjnych;
 • modernizacja stanowisk laboratoryjnych pod względem osprzętu i oprogramowania;
 • bieżąca obsługa oraz konserwacja sprzętu wchodzącego w zakres powierzonego mienia;
 • pilotowanie procesu serwisowania i napraw urządzeń;
 • przygotowanie i obsługa urządzeń i sprzętu pomiarowego, w tym przestrzeganie terminów przeglądów technicznych urządzeń, aktualizowanie świadectw kalibracji
  i legalizacji urządzeń;
 • dostosowanie programów komputerowych do automatycznej rejestracji wyników, aktualizacja oprogramowania;
 • bieżąca kontrola oraz zgłaszanie zapotrzebowania materiałowego niezbędnego
  do zapewnienia jakości oraz ciągłości procesu dydaktycznego;
 • pomoc w realizacji prac dydaktycznych oraz naukowo-badawczych pracowników INT;
 • aktualizowanie strony internetowej instytutu i poszczególnych zakładów;
 • działalność promocyjna poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w INT.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki mechatronika, automatyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka;
 • predyspozycje manualne do obsługi stanowisk laboratoryjnych;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint AutoCad, itp;
 • umiejętność naprawy drobnego sprzętu elektronicznego.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów;
 • znajomość języka angielskiego pozwalającego na rozumienie dokumentacji;
 • otwartość na zmiany i gotowość do uczenia się;
 • odpowiedzialność, sumienność, kreatywność;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z inżynierią mechaniczną;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 04.05.2021 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
  nie podlegają rozpatrzeniu. 
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
  oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Skip to content