Konkurs na stanowisko referenta technicznego w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pwsw.pl

Referent techniczny

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia studiów (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • obsługa techniczna zajęć symulacyjnych i egzaminów, w tym obsługa symulatorów medycznych, trenażerów, sprzętu audio-wideo, oprogramowania;
 • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzania kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 • czynny udział w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych wynikających z programów kształcenia na tym kierunku, przewidzianych do realizacji w CSM;
 • wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji medycznych;
 • prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i symulatorów;
 • nadzór nad składnikami majątku, w tym również nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego (m.in. zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie sprzętu;
 • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych
  do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami CSM.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub techniczne (co najmniej licencjat);
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych;
 • znajomość języka angielskiego (A2/B1);
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • otwartość na nowe rozwiązania dydaktyczne i technologiczne;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa baz danych, systemów nagrywania audio-wideo;
 • szkolenia medyczne, typu: ALS, BLS, EPLS, ITLS, ETC;
 • znajomość tworzenia stron internetowych;
 • umiejętność obsługi i instalacji sprzętu medycznego;
 • ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • doświadczenie w jednostce ochrony zdrowia;
 • wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane:

 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich).
 1. Termin składania dokumentów: do dnia 15.04.2021 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 2. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Skip to content