Posiedzenie Rady Uczelni w PWSW w Przemyślu

30 kwietnia 2019

W dniu 29.04.2019 r odbyło się posiedzenie Rady Uczelni PWSW. Spotkanie miało charakter uroczysty. Zebranych przywitał Rektor PWSW dr Paweł Trefler, który wręczył każdemu członkowi rady certyfikat potwierdzający wybór na kadencję 2019-2020. Do głównych zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu statutu, opiniowanie planu rzeczowo-finansowego uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora.

W skład Rady Uczelni w kadencji 2019 – 2020 wchodzi 7 osób, zarówno z PWSW, jak i z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

 

Przedstawiciele Rady Uczelni spoza PWSW:

Witold Ochenduszkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni

Przemysław Bolanowski

Danuta Dudek

Wit Więch

 

Przedstawiciele Rady Uczelni z PWSW:

Agnieszka Bielec- Sekretarz

Grzegorz Dzieniszewski

 

Przewodniczący Samorządu Studentów:

Karol Broda

 

for. Marcin Sowiński

Logo PWSW