Posadziliśmy kolejne drzewa w Parku Lubomirskich

6 maja 2021

W Parku Lubomirskich powstaje właśnie Aleja Pamięci na cześć zasłużonych pracowników PWSW, którzy odeszli do wieczności. Dzisiaj JM Rektor prof. PWSW dr Paweł Trefler wraz z kanclerzem mgr. Tomaszem J. Filozofem posadzili dęby, które będą jej częścią. Uroczysta inauguracja Alei, w tym odsłonięcie pamiątkowych tablic zaplanowane są na jesień, będzie to ważna część obchodów jubileuszowych (w tym roku bowiem uczelnia świętuje jubileusz 20-lecia istnienia).


Prace polegające na rewitalizacji parku trwają od dwóch lat, prowadzone są pod ścisłym nadzorem służb odpowiedzianych za szatę roślinną na terenach zabytkowych, w tym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dokonana została inwentaryzacja drzewostanu i zaplanowano nasadzenia.


„Pierwszy etap prac polegał na usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parku, były to przeważnie zamierające jesiony, dla których teren parku z niewiadomych przyczyn okazał się obszarem niesprzyjającym ich rozwojowi i długowieczności. Na terenie parku ważne jest bezpieczeństwo nie tylko pracowników i studentów uczelni, pracowników i słuchaczy Krajowej Szkoły Skarbowości, pracowników i dzieci z Prywatnego Przedszkola im. Marii Montessori (park jest „siedzibą” tych instytucji), ale coraz większej liczby odwiedzających nasz park mieszkańców Przemyśla i okolic, którzy chętnie tu spędzają czas – organizują pikniki, biegają. Park pięknieje i staje się powoli kultowym miejscem, ważne, by równie bezpiecznym” – mówi kanclerz PWSW mgr Tomasz J. Filozof.


Jak się okazuje, problem zamierania jesionów to zjawisko na skalę ogólnopolską, jak wyjaśnia leśnik z Nadleśnictwa Krasiczyn mgr inż. Łukasz Kasperski: „proces intensywnego zamierania jesionów obserwowany jest w Polsce od lat 90-tych ubiegłego wieku. Przyczyną masowego ginięcia drzew jesionu wyniosłego jest cały kompleks czynników abiotycznych (zmiana poziomu wód gruntowych, przymrozki) i biotycznych (grzyby i owady). Choroba początkowo objawia się zamieraniem wierzchołków, całych gałęzi, przebarwieniem i zamieraniem liści. Dalszym (często niewidocznym!) procesem jest zamieranie i rozkład części korzeniowej drzew. Drzewa takie grożą przewróceniem i są niebezpieczne szczególnie w miejscach publicznych”.


Drugi etap prac rewitalizacyjnych to sadzenie. W tym roku zaplanowano posadzenie na terenie Parku Lubomirskich około 100 drzew, będą to m.in. dęby, lipy, kasztanowce czerwone, miłorzęby, platany. Część z nich już została posadzona np. wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego rosną lipy, przy drodze wewnętrznej zaś posadzono dęby, które stworzą dwuramienną aleję między budynkami – Kolegium Wschodnim i Kolegium Nowym oraz między Kolegium Nowym i Pałacem Lubomirskich. „Sadzimy drzewa, które upodobała sobie arystokracja, by „odtworzyć” dawną atmosferę, przydać temu miejscu odpowiedni klimat” – opowiada o planach rewitalizacyjnych Hanna Fleszar, która opiekuje się parkową zielenią.


„Serce roście patrząc na te czasy! Mało przed tym gołe były lasy..” – trudno w tym miejscu nie ulec pokusie zacytowania klasyka, gdy nie tylko serce rośnie od podziwiania pięknych widoków, ale i lasy. Zapraszamy do parku Lubomirskich! Już za chwilę bez maseczek!


Fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW