Porozumienie o współpracy PWSW z Komendą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

21 lutego 2018

Dzisiaj (tj. 21 lutego) w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zostało podpisane porozumienie pomiędzy BiOSG a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Porozumienie określa zasady współpracy w ramach wspólnej realizacji zadań dotyczących edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wśród studentów PWSW oraz na zasadzie wzajemności w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Podpisane porozumienie ma na celu między innymi, umożliwienie studentom PWSW odbywania praktyk w BiOSG oraz zapoznawania się z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Straży Granicznej. Na podstawie porozumienia, przedstawiciele Straży Granicznej będą uczestniczyli m.in. w realizowanych na terenie uczelni konferencjach oraz seminariach naukowych związanych z bezpieczeństwem. Przedstawiciele BiOSG, wezmą również udział w zajęciach dydaktycznych, prelekcjach, wykładach, sympozjach i innych przedsięwzięciach realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne.

Porozumienie podpisali: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert ROGOZ oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł TREFLER.

Tekst i zdjęcia mjr SG Leszek Prokop

Logo PWSW